OFERTA

 • Konsultacja kardiologiczna z badaniem EKG
 • UKG (Echo serca)
 • Holter 24-godzinny EKG (standardowy)
 • Holter 48-godzinny EKG lub 7-dniowy (według wskazań medycznych)
 • Holter ciśnieniowy

 

Leczenie i specjalistyczna diagnostyka:

 • Choroby wieńcowej 
 • Nadciśnienia tętniczego
 • Wad serca (diagnostyka wysłuchiwanych  szmerów nad sercem)
 • Chorób mięśnia sercowego (kardiomiopatii oraz problemów w rodzaju powiększenia jam serca czy przerostu ścian mięśnia sercowego)
 • Zaburzeń rytmu i przewodzenia (potocznie zwanych również: nierównym biciem serca, przerwami w biciu serca, kołataniem, napadami szybkiego bicia, wolną akcja serca itp.)
 • Utrat przytomności, zasłabnięć
 • Niewydolności krążenia
 • Zaburzeń gospodarki lipidowej (podwyższonego poziom cholesterolu, trójglicerydów)

Konsultacje kardiologiczne;

 • Kobiet ciężarnych
 • Pacjentów chorych na choroby serca i naczyń przed niekardiologicznymi operacjami

Oferuje również:

 • Przygotowanie do i prowadzenie po operacjach kardiochirurgicznych
 • Prowadzenie pacjentów na leczeniu przeciwkrzepliwym (możliwość stałego kontaktu i konsultacji telefonicznych w sprawie wskaźników krzepliwości np. INR)
Opis badań
UKG  IMAG1113(Badanie ultrasonokardiograficzne)
Nazwa zwyczajowa: Echo sercaUKG  jest obecnie jednym z podstawowych rutynowych badań wykorzystywanych do diagnostyki schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Badane jest ultrasonograficznie serce i duże naczynia krwionośne. Wykonuje się je podobnie jak typowe badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej – czyli chory jest w pozycji leżącej, lekko na lewym boku, a lekarz wykorzystując głowicę, emitującą fale ultradźwiękowe o określonej częstotliwości, obrazuje struktury serca.Badanie to pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy. Podczas badania oceniane są zastawki (ich budowa i funkcja), jamy serca (tj. przedsionki i komory) – mierzona jest ich objętości, grubości ścian, kurczliwości UKG serca. Umożliwiona jest również diagnoza obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym (worku otaczającym serce).
ECHO serca jest badaniem nieszkodliwym, więc nie ma żadnych przeciwwskazań do jego wykonywania.

Interpretacja badania

 • ocena kurczliwości mięśnia sercowego:
  • normokineza – stan prawidłowy – prawidłowa ruchomość mięśnia sercowego
  • hipokineza – zmniejszona ruchomość mięśnia sercowego, występująca w przypadku:
   • niedokrwienia
   • niepełnościennej martwicy
  • akineza – brak ruchu, występujący w przypadku:
   • blizny pozawałowej
   • pełnościennego niedokrwienia
  • dyskineza – paradoksalny ruch w kierunku przeciwnym do otaczającego mięśnia sercowego
   • blizna pozawałowa
   • tętniak
 • ocena wymiarów struktur serca i dużych naczyń
  • LVEDd – wymiar końcoworozkurczowy lewej komory – 3,5 – 5,7 cm
  • LVESd – wymiar końcowoskurczowy lewej komory – 2,2 – 3,8 cm
  • RVEDd – wymiar końcoworozkurczowy prawej komory – 2,6 – 4,3 cm
  • PWd – grubość tylnej ściany serca w rozkurczu – 0,6 – 1,1 cm
  • PWs – grubość tylnej ściany serca w skurczu – 1,0 – 1,5 cm
  • IVSd – grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu – 0,9 – 1,2 cm
  • LA – lewy przedsionek – 1,9 – 4,0 cm
  • Ao – opuszka aorty – 2,0 – 3,7 cm
  • MPA – pień płucny – 1,5 – 2,7 cm
  • LVEF – frakcja wyrzutowa lewej komory – 55 – 70%
  • FS – frakcja skurczowa lewej komory – 28 – 44%
  • przepływ maksymalny przez zastawkę mitralną – 0,6 – 1,3 m/s
  • przepływ maksymalny przez zastawkę aortalną – 1,0 – 1,7 m/s
  • przepływ maksymalny przez zastawkę płucną – 0,6 – 0,9 m/s
  • przepływ maksymalny przez zastawkę trójdzielną – 0,3 – 0,7 m/s

 

holter24-GODZINNA REJESTRACJA EKG METODĄ HOLTERA
Nazwa zwyczajowa: Holter, badanie holterowskie Badanie EKG metodą Holtera (nazwa pochodzi od nazwiska twórcy) jest 24-godzinnym zapisem krzywych  EKG, w wybranych przypadkach nawet dłuższym np. 48 godzinny. Dzięki temu badaniu można wykryć zaburzenia rytmu i przewodnictwa, ocenić pracę urządzeń wszczepionych pacjentowi (rozrusznik serca, kardiowerter/defibrylator, rozrusznik z funkcją resynchronizacji) oraz ocenić czy w zapisie EKG występują cechy niedokrwienia mięśnia sercowego.
Ważnymi cechami holtera EKG są niewielkie rozmiary i możliwość przymocowania do ciała lub ubrania pacjenta w sposób nie krępujący ruchów. Umożliwia to pełną aktywność życiową ze sportem i snem włącznie.

TYPOWE WSKAZANIA DO BADANIA TO:

 • diagnostyka zaburzeń rytmu (kołatanie serca, przyspieszone bicie serca, nierówna praca serca)
 • bradykardia – nieprawidłowo wolna czynność serca, poniżej 50 uderzeń na minutę – wykluczenie zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych
 • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności- aby potwierdzić lub wykluczyć przyczyny kardiologiczne
 • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
 • ocena działania wszczepionych urządzeń (rozrusznik serca, kardiowerter/defibrylator, rozrusznik z funkcją resynchronizacji )
 • choroba niedokrwienna serca  – ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.

OPIS BADANIA
Na klatce piersiowej badanego, po przygotowaniu skóry nakleja się specjalne elektrody (które mogą funkcjonować przez ok. 48 godzin) , które łączy się kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Urządzenie rejestrujące przypinane jest najczęściej do paska lub jest zamocowane na tzw. smyczy , co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się. Badany jest proszony o prowadzenie w czasie rejestracji notatek , w których powinien opisać swój plan dnia i nocy (co kiedy wykonywał, zakres godzin) oraz ważniejsze wg. pacjenta  wykonywane czynności i dolegliwości z zaznaczeniem godziny, o której wystąpiły. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek
i koców elektrycznych oraz manipulować przy rejestratorze.

Elektrody i aparat zawsze zdejmuje personel medyczny, nie wolno aparatu zdejmować samemu.

WYNIK BADANIA
Wynik badania pacjent otrzymuje w formie raportu pisemnego, który zawiera opis badania z wnioskami z dołączonymi wykresami  EKG wybranych przykładów (np. przykłady występujących zaburzeń rytmu, przewodzenia i niedokrwienia)

CO NALEŻY ZGŁOSIĆ PRZY ODDAWANIU APARATU
Wszelkie problemy techniczne związane z noszeniem założonego aparatu (np. odklejanie się elektrod).

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU
Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij