O MNIE

Jestem absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, którą ukończyłem w 2006 roku.

Od 2007 roku moja droga zawodowa jest związana z III Kliniką Kardiologii Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii w Katowicach – Ochojcu, gdzie pracuję obecnie na stanowisku starszego asystenta. W międzyczasie uzyskałem specjalizację z kardiologii oraz tytuł doktora nauk medycznych

Jestem również pracownikiem naukowym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Polem moich zainteresowań zawodowych jest prewencja chorób układu krążenia, choroba wieńcowa, ostre zespoły wieńcowe (zawał mięśnia sercowego), nadciśnienie tętnicze, wady serca oraz zaburzenia rytmu i przewodzenia.

Oprócz pracy zawodowej zajmuję się też pracą naukową, jestem autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych i doniesień kongresowych.

Dorobek naukowy

  PUBLIKACJE NAUKOWE   

Nadrowski P, Chudek J, Grodzicki T, Mossakowska M, Skrzypek M, Wiecek A, Zdrojewski T, Kozakiewicz K.  „Plasma level of N-terminal pro brain natriuretic peptide (NT-proBNP) in elderly population in Poland – The PolSenior Study”  ExpGerontol. 2013 Sep;48(9):852  Przejdź do artykułu

Paweł Nadrowski, Marcin Syzdół, Wojciech Wańha, Edyta Nabiałek, Michał Skrzypek, Joanna Góral, Maria Siewniak, Krystyna Kozakiewicz, Andrzej Ochała, Michał Tendera, Wojciech Wojakowski „Randomized Study on Platelet Activity After Abrupt or Gradual Discontinuation of Long Term Clopidogrel Therapy in Patients After Percutaneous Coronary Intervention”  Kardiol Pol (przyjęta do druku)

Sosnowski M, Kozakiewicz K, Syzdół M, Nadrowski P, Młynarski R, Brzoska J, Tendera M. „Coronary artery calcium in type 2 diabetes: a nested case‑control study”  Pol Arch Med Wewn. 2013;123(1-2):38-44  Przejdź do artykułu

Sosnowski M, Kozakiewicz K, Syzdół M, Nadrowski P, Młynarski R, Brzoska J, Tendera M ” Comment on „Coronary artery calcium in type 2 diabetes: a nested case-control study”: authors’ reply”  Pol Arch Med Wewn. 2013;123(3):132-3 Przejdź do artykułu

Siennicka A, Gościńska-Bis K, Wilczek J, Wójcik M, Błaszczyk R, Szymański F, Nadrowski P, Michalski B, Mizia-Stec K, Ptaszyńska-Kopczyńska K, Kopeć G, Hrynkiewicz-Szymańska A, Krzych Ł, Jankowska E  „Perception of health control and self-efficacy in heart failure” Kardiol Pol. 2015 Jul 23  Przejdź do artykułu

Drygas W, Niklas AA, Piwońska A, Piotrowski W, Flotyńska A, Kwaśniewska M, Nadrowski P, Puch-Walczak A, Szafraniec K, Bielecki W, Kozakiewicz K, Pająk A, Tykarski A, Zdrojewski T. „Multi-center National Population Health Examination Survey (WOBASZ II study): assumptions, methods and implementation”  Kardiol Pol. 2015 Dec 1 Przejdź do artykułu

   DONIESIENIA KONGRESOWE   

Międzynarodowy Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC Amsterdam 2013         P. Nadrowski, J. Chudek, T. Grodzicki, M. Mossakowska, M. Skrzypek, A. Wiecek, K. Kozakiewicz     „Plasma level of NT- proBNP in elderly population in Poland „

Międzynarodowy Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC Barcelona 2014           P. Nadrowski, J. Chudek, A. Wiecek, M. Mossakowska, K. Kozakiewicz        „Associations between interleukin 6 and high sensitivity C-reactive protein (IL-6, hsCRP) and coronary heart disease (CHD) risk factors in elderly people”

XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 2014         Paweł Nadrowski, Jerzy Chudek Andrzej Więcek Małgorzata Krystyna Kozakiewicz „Związek pomiędzy stężeniem wybranych cytokin prozapalnych (IL-6, hsCRP) a czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca (ChNS) w populacji osób starszych w Polsce (Badanie PolSenior)”

VIII Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK „Kardiologia Prewencyjna”  Kraków  2015      P. Nadrowski, E. Podolecka, M. Skrzypek, W. Drygas, A. Pająk, T. Zdrojewski, W. Bielecki, A. Tykarski, K. Kozakiewicz       „Czynniki socjoekonomiczne i ich zróżnicowanie w populacji polskiej (WOBASZ II)”

XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 2010   Krystyna Kozakiewicz, Maciej Sosnowski, Marcin Syzdół, Paweł Nadrowski, Michał Tendera  ”Wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych – wykrywanie wczesnego stadium choroby wieńcowej u pacjentów z cukrzycą typu 2”

XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 2014     Ł. Krzych, A. Rydlewska, K. Waga, M.Wójcik, P.Nadrowski, K. Ptaszyńska-Kopczyńska, G.Kopeć, A.Hrynkiewicz-Szymańska, E.Jankowska     „Jak chorzy ze skurczową niewydolnością serca radzą sobie ze stresem ? (Wyniki badania CAPS-LOCK-HF)”

XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 2014     Agnieszka Rydlewska, Jacek Wilczek, Robert Błaszczyk, Filip Szymański, Paweł Nadrowski, Błażej Michalski, Katarzyna Mizia-Stec,Karol Kamiński, Grzegorz Kopeć, Ewa Jankowska       „Analiza psychometryczna skali oceniającej konstruktywny i destruktywny styl psychologicznej adaptacji do niewydolności serca, stworzonej w oparciu o skalę Mini-MAC, stosowaną w psychoonkologii”

XVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Poznań 2014    Agnieszka Rydlewska,Kinga Gościńska-Bis, Maciej Wójcik, Filip Szymański, Paweł Nadrowski, Błażej Michalski, Grzegorz Kopeć, Anna Hrynkiewicz-Szymańska, Łukasz Krzych, Ewa Jankowska                         „Chorzy ze skurczową niewydolnością serca są przekonani, że mają duży wpływ na własne zdrowie oraz mają wysokie poczucie własnej skuteczności (Wyniki badania CAPS-LOCK-HF)”

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij